mithvemkommer
En serveropdatering har medfoert en raekke fejl. Hvemkommer.dk er under udfasning og fejl bliver derfor ikke rettet - eventsider vil fortsat kunne anvendes

Vælg event typeF.eks. en fest, et møde, en koncert...
F.eks. en ugentlig fodboldtræning eller et møde, der afholdes hver 2. uge.
En hvemkommer-side for et gentagne event opdaterer automatisk event-information, hver gang eventet afholdes.

Sættes siden f.eks til at skulle bruges hver torsdag. Bliver alle svar slettet og datoen sættes frem til næste torsdag - en time efter event start.
hvemkommer.dk © 2005 Hjælp